Wat is BIML?

BIML of Business Intelligence Markup Language is een dialect van XML. Net zoals andere opmaaktalen zoals HTML en XML is het een reeks van afspraken, labels en kenmerken die aan een tekst of een datareeks worden toegevoegd.

Via een markup language kunnen we data en tekst structureren op een manier die zowel door de mens als door de computer leesbaar is. De taal werd op de markt gebracht door het Australische bedrijf Varigence en werd ontwikkeld als een tool voor BI developers.

Automation

De belangrijkste functie van BIML is automation. Bij de constructie van een datawarehouse door middel van tools zoals bijvoorbeeld SQL server gebeurt er nog veel manueel. Vele kleine handelingen moeten herhaald worden en dat is vervelend, tijdsintensief en bovendien is er een groter risico op onnauwkeurigheden en fouten.

Een structurele, modelgedreven aanpak van datawarehouse ontwikkeling kan tijdswinst opleveren. Biml is dus vooral een tool om het creëren van SISS packages efficiënt en uniform te laten verlopen. Vooral bij grote projecten kan dit soort van standaardisering een voordeel zijn. Bovendien geldt net als bij andere vormen van softwareontwikkeling dat duidelijk gestructureerde en makkelijk te lezen software later makkelijker te onderhouden en aan te passen is.

Scripting

Bovendien kan de logica van automatisering nog versterkt worden wanneer de XML basis van de taal aangevuld wordt met programmeertalen zoals C# en .net. Bimlscript is een extensie die dit toelaat. Een developer die weet waar hij mee bezig is, kan dus via het gebruik van korte stukjes code allerlei functies toevoegen. Zo kunnen via het programmeren van voorwaarden en loops een heleboel herhalingen vermeden worden. www.bimlscript.com is een online platform waar ontwikkelaars informatie en tips uitwisselen.

Bimlonline, Bimlexpress en Bimlstudio

Afhankelijk van de complexiteit van het project en het budget van de gebruiker zijn er verschillende mogelijkheden om met deze programmeertaal aan de slag te gaan. Er is Bimlonline: een editor die men online gebruiken kan. Of men kan kiezen voor BimlExpress, een extensie op Microsoft Visual Studio. Ten slotte is er BimlStudio, een editor die volledig voor deze toepassing werd ontworpen.

Bimlflex

Het voordeel van uniformiteit en modelgedreven programmeren is dat bepaalde structuren makkelijk hergebruikt kunnen worden. Je hoeft geen oplossingen te zoeken vanuit het niets, je kan vaak het werk van andere developers kopiëren en aanpassen. Bimlflex is een verzameling van templates die kunnen benut worden voor het uitwerken van BI projecten.

Vraagt u zich af of Business Intelligence Markup Language een meerwaarde kan zijn voor voor uw project? Aarzel niet om contact op te nemen. Elk project heeft zijn eigen noden en een ervaren BI developer kan u het beste advies geven.

Over de schrijver
Met mijn 20+ jaar ervaring herken ik data organisatie problemen als geen ander en kan ik u helpen bij het beter omgaan met data. Daardoor wordt rapporteren en analyseren eenvoudiger en haalt u de meeste waarde uit uw data.Samen met u kijk ik naar de huidige situatie en maak ik een plan om een stabiele data organisatie op te zetten. Dit zorgt ervoor dat u beschikt over betrouwbare data in uw rapportages. Om te zorgen dat u er geen omkijken naar heeft, geef ik garantie op de werkzaamheden.
Reactie plaatsen