Wat is Self-service BI

Onlangs was ik op een seminar genaamd BI4All in Bussum, tijdens één van de sessies werd gevraagd wat de definitie is van self-service BI. Hieruit bleek dat er geen eenduidige definitie te geven is. Zelf omschrijf ik self-service BI als volgt: Een door de eindgebruiker opgezette omgeving in een data analyse tool zoals Excel of Power BI, zonder tussenkomst van IT en/of consultants.

Microsoft en zelfbediening

Microsoft zet vol in op deze groep gebruikers en heeft met Excel en Power BI ook een geweldige basis om in deze vraag te voorzien. Veel data wordt al jarenlang verwerkt tot bruikbare informatie door middel van Excel. Ook Access kom ik vaak tegen, hierbij wordt dan met name gebruik gemaakt van de mogelijkheid om linked tables te maken met de brondatabase(s). Excel kent hiervoor de query functionaliteit, hierbij kan een query gemaakt worden en bijgewerkt.

PowerPivot

PowerPivot borduurt als het ware voort op deze functionaliteit (daarmee doe ik het voor nu tekort, dat besef ik) en biedt een veel efficiëntere en snellere manier om data te verwerken. Voor de totstandkoming van PowerPivot is ook intensief samengewerkt met het SQL Server team van Microsoft wat heeft geleid tot een product dat de data op een zeer efficiënte wijze opslaat in het Excel bestand. Berekeningen kunnen hierdoor veel sneller uitgevoerd worden dan voorheen.

Power BI

De nieuwste ontwikkeling omtrent self-service BI is natuurlijk Power BI van Microsoft. Het antwoord van Microsoft op de toenemende vraag naar zelfbedieningsoplossingen voor data. Power BI is een welkome aanvulling op het pallet aan software dat Microsoft heeft op het gebied van data analyse.