Wat is metadata?

Op deze site heb ik het regelmatig over metadata. De definitie op wikipedia is als volgt: "Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld." In dit geval wordt een boek als voorbeeld gebruikt, voor een tabel uit een database zou het dan bijvoorbeeld gaan over: tabelnaam, kolomnaam, datatype, maximale en minimale lengte, moet gevuld zijn, constraints etc.

Meta Metadata

Naast metadata heb je ook nog zoiets als meta metadata. Dat zijn weer de karakteristieken van de metadata. Ook de metadata zelf kan je namelijk beschrijven. Dat zie je in de meeste databases terug, doordat ze dit ook weer vastgelegd hebben in een database (de systeem databases). Deze info kan je ook gebruiken voor allerlei toepassingen. Zo kan je door de meta metadata uit te lezen begrijpen hoe de metadata in elkaar steekt en op basis daarvan taken automatiseren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Metadata