Sorteren in Excel

Het sorteren van gegevens in een draaitabel kan op verschillende manieren. In veel gevallen is de geselecteerde cel van belang, om te bepalen waarop gesorteerd wordt. Sorteren is aanwezig op de volgende plaatsen:      
 1. Lint->Gegevens-> Sorteren en filteren groep

 2.     
 3. Lint->Start->Bewerken

 4.     
 5. Context menu -> Sorteren

 6.     

 7.         
  In de draaitabel via de knop rij -of kolomlabelfilters (
              aflopend en oplopend sorteren knop)


          

               
  1. Met deze optie kunt u alleen labels sorteren geen waarden

  2.         

      Sorteren van waarden
      
 1. Selecteer een waarde in de kolom om te sorteren

 2.     
 3. Lint->Gegevens

 4.     
 5. Van laag naar hoog sorteren door te klikken op:

Voorbeeld: Sorteren voorbeeld van sortering op naamDe waarden onder jaar 2005 zijn gesorteerd van laag naar hoog. Tevens zijn alle omliggende velden mee gesorteerd op basis van de bijbehorende subcategorie. In feite is de sortering van de subcategorie aangepast en is nu gebaseerd op de waarden van jaar 2005. Dit is terug te vinden op de volgende manier:


      
 1. Selecteer een rijlabel onder subcategorie

 2.     
 3. Lint->Gegevens

 4.     
 5. Klik op Sorteren
          sorteerknop

Het volgende scherm verschijnt:
Sorteren op basis van waardenDe sortering van Subcategorie is gebaseerd op Retailer Omzet op basis van de waarden in kolom 2005. Een sortering is dus altijd afhankelijk van de zowel de kolom als de rijlabels. Rij –of Kolomlabels kunnen ook nog afzonderlijk gesorteerd worden. De volgorde van uitvoeren is van belang.

Sorteren op kolomlabels

In dit voorbeeld wordt er gesorteerd op kolomlabels. Jaar 2008 komt als eerste. Het eerste wat opvalt, is dat de sortering op de waarde nu ook op basis van het jaar 2008 is, en niet meer op basis van 2005.
gesorteerd op basis van eindtotaal veld Dit kan verwarrend zijn bij grotere werkbladen. De sortering van subcategorie is aangepast:
sorteerinformatieDe sortering wordt gebaseerd op een verwijzing naar de oorspronkelijk geselecteerde kolom. Deze is aan te passen op de volgende manier:


      
 1. Selecteer de rij of kolom; in dit geval een rijwaarde van subcategorie

 2.     
 3. Lint->Gegevens

 4.     
 5. Klik op Sorteren
          sorteerknop
    
        
            
        
        
            
                
            
        
    

                    geavanceerd sorteren
    
        
            
                
        
        
            
                
                
            
            
                
                
            
            
                
                
            
        
    
1Aangeven of het sorteren moeten worden herhaald bij het vernieuwen van de data; standaard aan
2Sorteren op geeft de mogelijkheid om aan te geven of de sortering moet worden gedaan op basis van het Eindtotaal of op basis van een cel
3Indien gekozen voor een geselecteerde kolom, dan kan hier de betreffende kolom worden ingegeven. Er kan maximaal één cel opgegeven worden.

Klik op Meer opties Sorteren van rij of kolom


      
 1. Klik op bij Rij –of kolomlabelfilter

 2.     
 3. Kies bij meerdere velden, het gewenste veld

 4.     

 5.         sorteerveld kiezen

 6.     
 7. Klik op de gewenste sortering

Andere manieren zijn:


      
 1. Lint->Gegevens of Lint->Start

 2.     
 3. Klik op de gewenste sorteerknop
          sorteren van a-zof
          sorteren van z-a

Of


      
 1. Selecteer een cel van de kolom

 2.     
 3. Rechtsklik op de cel

 4.     
 5. Sorteren -> Sorteren van A naar Z of Z naar A