Business Intelligence consultant
18 maart 2015 

Business Intelligence consultant

Mijn naam is Tijs van Rinsum en ben gespecialiseerd in het integreren van diverse applicaties naar een centraal informatiemodel. Er wordt veel vastgelegd in verschillende systemen en ik vertaal dit naar een logisch en flexibel datamodel, zodat het geschikt is om er analyse en managementinformatie uit te halen. Vaak wordt er teveel gefocust op het proces en te weinig op het datamodel.

Een goed datamodel blijft functioneren en is in principe onafhankelijk van de input. Ik zie een goed datamodel als één van de belangrijkste assets van een bedrijf. Bij het opzetten van een model dient rekening gehouden te worden met veranderende omstandigheden. Daarom is het belangrijk om goed na te denken met de business over het datamodel.

Om tot een datamodel te komen, spreek ik met de business users en probeer de achterliggende gedachte van het proces om te zetten naar een functionerend datamodel.

Ik heb me met name gericht op bedrijven die meerdere bronsystemen hebben, omdat daar de behoefte aan een centraal datamodel groot is. Zij komen niet weg met eenvoudige oplossingen die overal te vinden te zijn. Dat zie ik als applicatie-denken en zodra de applicatie vervangen wordt, kan er opnieuw begonnen worden. Een goed datamodel is daarom onafhankelijk van de bron, maar geeft de ware aard weer van het bedrijf en is zodoende voor altijd bruikbaar.

Naast het opzetten van flexibele of agile datamodellen, ben ik technisch goed onderlegd. Ik weet voor complexe problemen, praktische oplossingen te bedenken, zonder daarbij het grotere plaatje van het datamodel uit het oog te verliezen. Ik ben met name gespecialiseerd in Microsoft SQL Server, maar zie het ontwerpen van een goed datamodel als platform onafhankelijk.

Sinds ik achter de pc plaatsnam, heb ik diverse applicaties ontwikkeld met verschillende technologieën, zoals Microsoft Access, PHP en C#. Maar ik ben daarbij altijd gestart met het modelleren van een goed datamodel. De applicatie waarmee de input gerealiseerd wordt, is voor mij minder van belang. Dat is meer een kwestie van smaak en mag wat mij betreft niet de overhand hebben.

Al vrij snel werd ik gegrepen door het feit dat het moeilijk bleek te zijn om de gerealiseerde data in te zien. Op de HAN kwam ik in aanraking met OLAP. Het ontwerpen en opzetten van een OLAP-omgeving op basis van Kimball.

Naast Kimball, heb ik me ook verdiept in data vault en anchor modeling. Ik zie mezelf als de schakel tussen de business en IT. Ik kan goed overweg met zowel technische specialisten als ook de eindgebruikers. Naast het de uitvoerende werkzaamheden zoals het maken van data modellen en ontwerpen, wordt ik ook regelmatig gevraagd om advies te geven over bepaalde lange termijn keuzes die gemaakt moeten worden. Zo help ik een klant om de roadmap rondom BI vast te stellen voor de komende vijf jaar.

Ik ben een autodidact en kan me nieuwe technieken snel eigen maken. Dit doe ik door veel te lezen en het uitproberen van nieuwe technieken. Ik zoek daarbij altijd naar de achterliggende gedachte van een methodiek en kijk of dit ook in de praktijk goed zou kunnen werken.

SQL Server

SQL Server heeft naast de normale database functionaliteit ook een BI-tak. Deze is standaard aanwezig bij de meest voorkomende edities van SQL Server. De afgelopen 10 jaar ben ik als business intelligence consultant werkzaam geweest en heb hierbij ruime ervaring opgedaan met SQL-Server. Met SQL Server bedoel ik de onderdelen van SQL Server die horen bij de BI-tak, zoals Integration services, Analysis Services, Reporting Services, Master Data Services, Data Quality Services en Database Services.

Kennis van T-SQL

Eén van mijn sterke punten is de kennis van T-SQL. Het schrijven van query’s is als een moedertaal voor mij. Het vertalen van een vraag naar een query is dagelijkse praktijk. Met behulp van T-SQL bereid ik de data voor om later toe te passen in een kubus. Terugkerende taken heb ik door middel van scripts geautomatiseerd. Hierdoor is het opzetten van een nieuwe BI-omgeving zeer snel te implementeren zonder daarbij in te leveren op mogelijkheden.

Kennis van SSAS multidimensional, Tabular, MDX en DAX

SQL Server Analysis Services is de analyse omgeving van SQL Server. Hiermee kunnen kubussen opgezet worden, die vervolgens via Excel, Reporting services, Power BI of andere data analyse software ingezien kunnen worden.

De bron van de kubus is het datawarehouse. Het datawarehouse heeft de brondata op een manier klaar gezet, zodat deze geschikt is voor gebruik in een kubus. Het opzetten van een kubus bestaat grofweg uit het creëren van dimensies en feiten. Feiten zijn de transacties en dimensies zeggen iets over deze feiten. Denk bij een dimensie aan klanten, datum, producten etc.

In een multidimensional kubus is de beheersing van MDX een must. Om goede berekeningen en analyses te maken, is MDX noodzakelijk. Ik beheers MDX en kan hier allerlei query’s mee schrijven die geschikt zijn voor rapportage en analyse doeleinden.

Naast MDX is er nog een taal die belangrijk is, namelijk DAX (data analysis expressions). Deze taal komt van pas bij het gebruik van Tabular en Power BI. De ervaring met DAX is ruim aanwezig en heb hier veel ervaring mee opgedaan. Zowel zelf in productie DAX schrijven als training geven on the job aan business analisten.

Praktische toepassingen

In sommige gevallen zijn de gegevens in het bronsysteem niet afdoende om de analyse te maken die gewenst is. Door het toevoegen van extra data aan het datawarehouse kunnen er betere analyses gemaakt worden. Dit kunnen ook externe databronnen zijn. De gebruiker kan via Master Data Services (MDS) nieuwe informatie toevoegen. In de praktijk heb ik dit succesvol toegepast voor grootboekindelingen, productindelingen, budgeten en het bepalen van rayons op basis van postcode data.

Bedrijfskundige kant

Naast de technische capaciteiten die nodig zijn bij het opzetten van een BI-omgeving, is contact met de business een vereiste. In de dagelijkse praktijk heb ik te maken met een diversiteit aan afdelingen. Zoals finance, logistiek, verkoop, inkoop en IT. Eén van de projecten is hier beschreven.

Finance

Ik ben geen boekhouder, maar ben prima in staat te doorgronden wat de wensen zijn van controllers, financieel managers en administratief medewerkers. In de loop der jaren heb ik in verschillende keukens mogen kijken en ben op de hoogte van de wensen op het gebied van financiële rapportages. Samen met de controller binnen een organisatie komen we tot de gewenste oplossing. Ik kan vrij eenvoudig aangeven wat de mogelijkheden zijn qua rapportage en door goed te luisteren zelfs nog meer bieden dan er in eerste instantie verwacht wordt. Net dat ene stapje verder, geeft mij de uitdaging die ik nodig heb en de afdeling het gewenste resultaat.

Logistiek

Door mijn ervaring met het ERP-systeem Dynamics AX, heb ik ervaring met de inrichting van het logistieke proces. De flow van goederen en services door het systeem kan ik doorgronden. Voor AX ben ik gecertificeerd voor de module Trade And Logistics. Dit gaat met name over het proces van offerte naar factuur. Met daar tussen de afhandeling van de goederenstroom, zoals picklijsten, pakbonnen en levering. Door deze kennis, kan ik vrij snel inschatten hoe de stromen lopen en welke rapportages hierop mogelijk zijn.

Bij de huidige opdracht is de productiecapaciteit niet oneindig, waardoor planning van de leveringen zeer belangrijk is. Aan de ene kant is het belangrijk dat de fabriek gevuld blijft met orders en aan de andere kant is het van belang dat gerede producten zo snel mogelijk, maar op de afgesproken tijd bij de klant geleverd worden. Dit inzichtelijk maken via rapportage helpt de logistieke en planningsafdeling te anticiperen op veranderende omstandigheden. Op basis van deze informatie kan er bijgestuurd worden. Ook kan er op basis van het aantal offerte aanvragen ingeschat worden hoeveel productiecapaciteit er op de middellange termijn nodig is en of er capaciteit voldoende is om de gewenste leveringen te kunnen uitvoeren.

Verkoop

Voor verkoop is inzicht in klanten een must. Indien er sprake is van een buitendienst die regelmatig bij de klant op bezoek gaat, is het belangrijk dat hij over voldoende informatie beschikt tijdens zijn bezoek. Op basis van de informatiebehoefte van de medewerker is in dit geval een complete rapportage gerealiseerd die zowel voor het gehele gebied als per klant opgevraagd kan worden. Denk hierbij aan omzet YTD afgezet tegen de omzet YTD zelfde periode vorig jaar. Maar ook klachten die zijn binnengekomen. Het aantal uitstaande offertes en indien gewenst de openstaande posten.

Voor de binnendienst is het belangrijk om opvolging te kunnen geven aan taken, dit wordt meestal vastgelegd in het CRM-systeem. Door hierop rapportage toe te passen kan de binnendienst eenvoudig inzichtelijk maken wat er nog gedaan moet worden. Voor de manager geeft het een beeld van de performance van de afdeling en eventuele knelpunten en achterstallig werk.

Inkoop

Bij de huidige opdrachtgever wordt gebruik gemaakt van een pakket om uitgaven te beheren. Hiervoor is uit verschillende systemen informatie nodig, die geüpload wordt naar het betreffende pakket. Aangezien deze informatie al aanwezig is in het datawarehouse, is er voor gekozen deze informatie uit het datawarehouse op te halen en te sturen naar dat pakket. Met mijn BizTalk achtergrond heb ik kennis van interfaces en begrijp welke punten belangrijk zijn om een dergelijke interface juist op te zetten.

IT

Als BI-consultant is goed contact met de IT-afdeling nodig. Aan de ene kant is het belangrijk dat zij weten wat er gebeurt, aan de ander kant dragen zij zorg voor het aanbieden van de juiste componenten en rechten om een BI-omgeving op te kunnen zetten. Doordat ik in diverse omgevingen heb gefunctioneerd kan ik goed verwoorden wat er nodig is. Ik hou me graag op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen, zeker als het gaat om Microsoft. Voor BI is het configureren van bepaalde onderdelen nodig. Denk hierbij aan een server of het opzetten van groepen in active directory of het instellen van kerberos authenticatie. Rechten voor olap worden over het algemeen geregeld via rollen, deze rollen zijn gekoppeld aan AD-accounts of groepen.

Samenvattend

Ik ben thuis in de Microsoft BI-stack. Alle onderdelen die ik hierboven heb uitgestippeld, zijn door mij bij meerdere bedrijven in verschillende branches toegepast. Omdat BI een sterke relatie heeft met de bedrijfsvoering vind ik het belangrijk, naast alle technische facetten, me ook te verdiepen in de bedrijfskundige kant.

Ik kan me goed verplaatsen in de wensen van een bedrijf. Door mijn ervaring bij diverse bedrijven, heb ik meerdere oplossingen gezien en gerealiseerd voor specifieke vraagstukken. Dit zorgt ervoor dat ik naast techniek ook kan meedenken bij diverse bedrijfsprocessen en mogelijke oplossingen. Bij het opzetten van een BI-omgeving is de samenwerking tussen consultant en de key-user(s) van de opdrachtgever een belangrijke voorwaarde voor succes.

mcse business intelligence

Over de schrijver
Met mijn 20+ jaar ervaring herken ik data organisatie problemen als geen ander en kan ik u helpen bij het beter omgaan met data. Daardoor wordt rapporteren en analyseren eenvoudiger en haalt u de meeste waarde uit uw data.Samen met u kijk ik naar de huidige situatie en maak ik een plan om een stabiele data organisatie op te zetten. Dit zorgt ervoor dat u beschikt over betrouwbare data in uw rapportages. Om te zorgen dat u er geen omkijken naar heeft, geef ik garantie op de werkzaamheden.
Reactie plaatsen