Business intelligence consultant of data architect

De woordcombinatie business intelligence wordt te pas en te onpas gebezigd. Het kan van alles oproepen. De meeste zullen wellicht denken aan mooie dashboards of uitgebreide Excel analyses. Wat mij betreft toch met name iemand die als business intelligence consultant iets slims roept over de verworven bedrijfskennis.

More...

Terwijl de meeste BI-specialisten die ik ken, zich met name bezighouden met het verzamelen van de data en deze op een bruikbare manier aanbieden aan het bedrijf, zonder er verder inhoudelijk iets van te vinden. De consumenten van de data zullen zelf de conclusies moeten trekken.

Wie zoekt u?

Als u dus op zoek bent naar een BI-specialist/consultant, dan zijn er nog een heleboel smaken. Wilt u iemand die goed is in het maken van dashboards? Of zoekt u juist iemand die kan zorgen dat de data geprepareerd wordt, zodat u zelf dashboards kunt maken? En dan hebben we het nog niet eens over de gebruikte technologieën.