Geautomatiseerd en modelgedreven datawarehousing met SAP PowerDesigner

Als ontwikkelaar kom je regelmatig in aanraking met datamodellen. Denk daarbij aan fysieke datamodellen van een database maar ook logische datamodellen die ergens worden vastgelegd, vaak bedoeld om te communiceren met de business of voor documentatie doeleinden. Dat laatste wordt door ontwikkelaars vaak als overhead gezien. Het fysieke model is toch voldoende zou je zeggen. Waarom tijd steken in het bijhouden van een logisch model?

Lees meer

Wat is BIML?

BIML of Business Intelligence Markup Language is een dialect van XML. Net zoals andere opmaaktalen zoals HTML en XML is het een reeks van afspraken, labels en kenmerken die aan een tekst of een datareeks worden toegevoegd.

Via een markup language kunnen we data en tekst structureren op een manier die zowel door de mens als door de computer leesbaar is. De taal werd op de markt gebracht door het Australische bedrijf Varigence en werd ontwikkeld als een tool voor BI developers.

Lees meer

Wat doet een BI developer?

Hoe is uw huis ingericht? Hoogstwaarschijnlijk bewaart u uw pannen in de keuken, kleding in de slaapkamer en handdoeken in de badcel. Zo hebt u alle spullen bij de hand op de plaats waar u ze nodig hebt. Zo zou het ook moeten zijn met alle stukjes informatie in uw bedrijf: de boekhouder heeft andere informatie nodig dan de inkoper, dus zou elke medewerker andere stukjes informatie ‘onder handbereik’ moeten hebben.

Een business intelligence ontwikkelaar is een IT-specialist die dit mogelijk maakt. Of eigenlijk moeten we zeggen “business intelligence ontwikkelaars zijn IT-specialisten die…”, want business intelligence bestaat uit verschillende onderdelen waar veelal verschillende IT-specialisten zich mee bezighouden.

Het belangrijkste dat u moet weten is het verschil tussen front-end BI developers en back-end BI developers. Hieronder leest u meer over business intelligence, het verschil tussen front-end BI developers en back-end BI developers en hoe u de juiste business intelligence ontwikkelaar kiest.

Wat is business intelligence?

Naast geld en personeel heeft een bedrijf informatie nodig om te kunnen functioneren. Hoe beter de kwaliteit van de informatie is, hoe effectiever het bedrijf kan werken. Zo is het voor de financiële afdeling essentieel om te weten welke klanten een betalingsachterstand hebben, terwijl de afdeling inkoop een zuiver beeld moet hebben van de actuele voorraden.

Met business intelligence bedoelen we dat elke medewerker op iedere afdeling beschikt over precies de voor hem of haar relevante informatie. Als elke medewerker optimaal geïnformeerd is, is ook uw bedrijf als geheel optimaal geïnformeerd en dus in staat om op elke situatie slagvaardig te reageren. In zijn algemeenheid is business intelligence een zeer breed begrip. In de meeste gevallen komt u al een heel eind als u de verschillen tussen front -en back-end BI ontwikkelaars onderkent.

Wat doen front-end BI developers

De rol van front-end BI developers is vrij eenvoudig uit te leggen: zij maken informatie toegankelijk voor de eindgebruiker. Zo kan bijvoorbeeld de financiële afdeling met de software die een front-end BI ontwikkelaar maakt eenvoudig een overzicht van achterstallige betalingen krijgen.

Een front-end BI ontwikkelaar praat veel met de medewerkers voor wie de rapporten, grafieken en dergelijke zijn bedoeld en moet zeer goed kunnen luisteren welke informatie precies wordt verlangd. Omdat nu eenmaal niet iedere eindgebruiker in IT-jargon denkt en praat, moet de front-end business intelligence developer vaak doorvragen hoe de informatie precies wordt gebruikt om vervolgens zelf de vertaalslag te maken naar automatiseringstermen.

Het werk van een front-end business intelligence developer lijkt in de praktijk dan ook veel op dat van een business intelligence consultant. Behalve met de eindgebruiker moet de front-end BI ontwikkelaar ook goed kunnen samenwerken met de back-end BI ontwikkelaar, ook wel datawarehouse ontwikkelaar genoemd.

Wat doen back-end BI developers?

De informatie die de front-end BI ontwikkelaar verwerkt tot overzichtelijke rapporten en visualisaties moet ergens vandaan komen. In veel bedrijven zijn de gegevens verspreid over allerlei verschillende verschillende spreadsheets of los van elkaar staande databases. Dat werkt niet lekker voor de front-end BI ontwikkelaar. Die heeft graag alle informatie bij elkaar in één ‘magazijn’ (datawarehouse) om zo alle rapporten en visualisaties op één manier te kunnen aanmaken. Elke andere manier betekent meer werk en is dus duurder.

Daarom is er een datawarehouse ontwikkelaar nodig die alle brokjes informatie bij elkaar brengt en standaardiseert. In veel gevallen zal deze back-end BI ontwikkelaar de informatie ook nog moeten opschonen en converteren, bijvoorbeeld om jaartallen aan te vullen met de eeuw (80 wordt 1980, 18 wordt 2018). Door de gegevens in technisch optimale vorm klaar te zetten, zorgt de datawarehouse ontwikkelaar ervoor dat de front-end BI ontwikkelaar de eindgebruiker kan voorzien van precies de juiste informatie. Dat is de essentie van business intelligence.

De juiste BI developer kiezen

Om de juiste BI ontwikkelaar te kiezen, moet u zich dus afvragen wat u precies wilt bereiken. Voor welk probleem moet de BI ontwikkelaar een oplossing bieden? Hebt u in de eerste plaats een technisch probleem, doordat er geen centrale opslag is van alle bedrijfsgegevens, dan helpt een datawarehouse oftewel back-end developer u uit de brand.

Zijn de gegevens op zich wel op een centraal punt beschikbaar maar is er behoefte aan meer of andere manieren om ze te presenteren op maat van de informatiebehoefte van verschillende medewerkers, dan hebt u een front-end developer nodig. Houd daarbij in gedachten dat de front-end developer zich goed moet kunnen inleven in de informatiebehoefte van uw medewerkers.

Kies dus een front-end developer die bekend is met uw branche. Lukt het niet om op basis van deze simpele tweedeling tussen front-end en back-end developer de juiste BI ontwikkelaar voor uw bedrijf te kiezen, dan kan onze roadmap uitkomst bieden.

Wat is metadata?

Op deze site heb ik het regelmatig over metadata. De definitie op wikipedia is als volgt:

“Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina’s en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld.”

Lees meer

Data organisatie

Als IT-afdeling krijgt u regelmatig vragen over rapportages en analyses. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste informatie bij de juiste afdeling aan te leveren. In veel gevallen weten gebruikers nog niet wat ze precies nodig hebben. Veel IT-afdelingen worstelen met dit vraagstuk.

Lees meer