Microsoft Certified

Het MCSA certificaat bestaat uit drie onderdelen. Voor elk onderdeel dient een examen te worden afgelegd. Er wordt uitgebreid ingegaan op drie onderdelen van SQL-server, namelijk: Queries schrijven, database beheer en het implementeren van een Data Warehouse. Het MCSE certificaat geeft een duidelijk beeld van de kennis van de kandidaat die dit traject aflegd. Het is met name bedoeld voor database ontwikkelaars en database analysten. Na het behalen van het MCSA certificaat kunnen er diverse routes gekozen worden, zoals MCSE Business Intelligence.

70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012

Bij dit onderdeel wordt de kennis van T-SQL getest. Hierbij wordt stil gestaan bij allerlei zaken die komen kijken bij het opstellen van een goede query voor zowel select, inserts en updates. Daarnaast wordt kennis verondersteld van allerlei ingebouwde functies, het maken van eigen functies, triggers en stored procedures. Het joinen van tabellen, window functionaliteit en specifieke kenmerken van T-SQL ten op zichte van andere talen.

70-462 Administering SQL Server 2012

Het beheren en opzetten van een SQL omgeving vergt veel kennis van SQL-Server 2012. Mede omdat er in 2012 vele nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij het opzetten van fail-over, AlwaysOn, backup en restore strategieën. Ook is er aandacht voor het importeren en exporteren van data en het monitoren van de database server door middel van management views (DMV’s) en het gebruik van performance monitoring. Ook is er aandacht voor het inrichten van de beveiliging en het beheer van gebruikers en groepen.

70-463 Data Warehouse SQL Server

Hierin wordt uit de doeken gedaan hoe een data warehouse kan worden opgezet met SQL-Server 2012. Hierbij is ervaring met het opzetten van een datawarehouse een vereiste, er wordt uitgebreid stilgestaan bij de diverse onderdelen van Integration Services. Daarnaast is er aandacht voor de conceptuele kant van data warehousing, zoals het ontwerp en het plannen van een datawarehouse omgeving. Denk hierbij aan het inrichten van het ETL-proces en het incrementeel laden van data. Ook worden er vragen gesteld over Data Quality Services en Master Data Services.

70-466 Implementing Data Models and Reports

Deze cursus is ontworpen voor BI-professionals (Business Intelligence) die gericht zijn op het maken van BI-oplossingen. Als voor uw oplossingen multidimensionale gegevensmodellen moeten worden geïmplementeerd, OLAP-kubussen moeten worden geïmplementeerd en onderhouden en informatieweergaven moeten worden gemaakt die worden gebruikt in het kader van zakelijke besluitvorming.

70-467 Designing Business Intelligence Solutions

Dit examen is bedoeld voor BI-architecten (Business Intelligence) die verantwoordelijk zijn voor het algehele ontwerp van een BI-infrastructuur en de relaties tussen deze infrastructuur en andere gebruikte gegevenssystemen.